Till umu.se

Strategier och rapporter

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Denna internationaliseringsstrategi för utbildning ska fungera som ett stöd vid prioritering, verksamhetsplanering och formulerande av delmål fram till 2020. Den syftar till att Umeå universitet år 2020 har Sveriges bästa internationella utbildningsmiljö. 
Internationaliseringsstrategi för utbildning

Erasmus Policy Statement

För att delta i programmet Erasmus+ 2014–2020 måste universitetet ha en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Erasmus Policy Statement  ingår i universitetets ECHE och beskriver vårt strategiska arbete med Erasmus+.Erasmus Policy StatementErasmus Charter for Higher Education

Internationalisering vid Umeå universitet

Internationalisering vid Umeå universitet 2015Internationell mobilitet 2010–2014