Till umu.se

Vem gör vad vid International Office

Nedan ser du vem vid International Office du ska vända dig till för olika slags frågor.

Namn Ansvarsområden
Alexandra Lindén Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal och inom North2North-programmet.

Anna Sjöqvist

Programmet Erasmus+.
Stipendier inom Erasmus+ för utbytesstudier och utlandspraktik.
Carina Johansson International Housing Office (IHO), som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.
Ejvår Falck International Housing Office (IHO) som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.
Elisabeth Nyström Ansöknings- och antagningsprocessen för inresande utbytesstudenter.
Helena Gradin Biträdande enhetschef. Övergripande internationaliseringsfrågor. Arbetar 20 % som internationell samordnare för Lärarhögskolan.
Helena Löfstrand (tjänstledig) International Housing Office (IHO), som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.
Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal.
Ingrid Svensson Enhetschef.
Jenny Ahlinder Hagberg    Programmet Erasmus+.
Projektledare för Mirai (samarbete mellan svenska och japanska universitet).
Övergripande internationaliseringsfrågor.
Stipendier för lärar- och personalutbyte inom Erasmus+.
Jessica Bergström-Grahn Internationella alumnrelationer.
John Molander Marknadsförings- och rekryteringsaktiviteter för presumtiva internationella studenter.
Helin Bäckman Kartal Buddyprogrammet.
Monika Larsson Linnaeus-Palme-programmet
Nordplus-programmet.
Minor Field Studies.
Per A. Nilsson Ordförande för Nordiska Centret i Indien. Kontaktperson för Nordiska centret i Kina.
Universitetets projektledare för South Africa - Sweden University Forum (STINT-projekt).
Verkställande ledamot i SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor.
Sandra Åström Kommunikatör.
Sara Franke-Wikberg Utbytesplatser för utresande studenter inom den samhällsvetenskapliga fakultetens fakultetsavtal. Ekonomiadministration vid International Housing Office.
Ansökningar till sommarkurser i Indien och Kina via Nordiska centren.
Wasif Ali Studievgiftsrelaterat arbete.
Marknadsförings- och rekryteringsaktiviteter för presumtiva internationella studenter.


Sidansvarig: Sandra Åström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3 östra flygeln

Tel:  090-786 50 00