Till umu.se

Kristin Hägglund

Internationell koordinator (tjänstledig) vid International Office (IO)

Sidansvarig: Ejvår Falck

Utskriftsversion

Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3 östra flygeln

Tel:  090-786 50 00