Till umu.se

Elisabeth Nyström

Internationell koordinator vid International Office (IO)
Administratör

Sidansvarig: Ejvår Falck

Utskriftsversion

Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3 östra flygeln

Tel:  090-786 50 00