Till umu.se

Wasif Ali

Internationell koordinator vid International Office (IO)
Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Sidansvarig: Ejvår Falck

Utskriftsversion

Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3 östra flygeln

Tel:  090-786 50 00