Till umu.se

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. Vi verkar för att ansvara för kvalitet och långsiktighet i internationaliseringsarbetet vid Umeå universitet.


Kontakta oss om du har frågor om:

 • Utbytesprogram och internationella samarbeten
 • Utbytesavtal
 • Studentutbyte
 • Erasmusstipendium för studier och praktik utomlands
 • Buddyprogrammet
 • International Housing Office
 • Lärar- och personalutbyte
 • Uppföljning av internationaliseringsarbetet vid universitetet
 • Nordiska centret i Indien
 • Nordiska centret i Kina
 • Rekrytering av internationella masterstudenter
 • Stipendiehantering för internationella masterstudenter
 • Internationell alumnverksamhet
 • Scholars at Risk


Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3 östra flygeln

Tel:  090-786 50 00

För dig som är medarbetare

Du som är medarbetare vid Umeå universitet kan hitta mer information om internationaliseringsarbetet på Aurora:
Internationaliseringsforum

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev - Nytt om internationella relationer?

Skicka ett mejl till sandra.astrom@umu.se

För dig som är student

Läs mer om utlandsstudier påstudent.umu.se

Internationella kontaktpersoner

Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter till internationella kontaktpersoner på respektive institution och fakultet.

Internationella kontaktpersoner

Kalendarium

Till kalendariet