Till umu.se

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. Vi bidrar till att implementera Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning.


Tillsammans med institutioner, fakulteter och andra enheter arbetar vi för att utveckla internationella samarbeten och strategier och med att stödja mobilitet för medarbetare och studenter. Vi ansvarar för centrala utbytesavtal och samordnar universitetets deltagande i flera utbytesprogram och nätverk.

Kontakta oss om du har frågor om:

  • Utbytesprogram och samarbeten
  • Utbytesavtal
  • Studentutbyte
  • Erasmusstipendium för studier och praktik utomlands
  • Buddyprogrammet
  • International Housing Office
  • Lärar- och personalutbyte
  • Avgiftsbetalande studenter
  • Uppföljning av internationaliseringsarbetet vid universitetet

Sidansvarig: International Office
2016-05-10

Utskriftsversion

Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3 östra flygeln

Tel:  090-786 50 00

För dig som är medarbetare

Du som är medarbetare vid Umeå universitet kan hitta mer information om student-utbyten, lärar- och personalutbyten samt programinformation på Aurora:

Internationellt

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev - Nytt om internationella relationer?

Skicka ett mejl till sandra.astrom@umu.se

För dig som är student

Läs mer om utlandsstudier påstudent.umu.se

Internationella kontaktpersoner

Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter till internationella kontaktpersoner på respektive institution och fakultet.

Internationella kontaktpersoner

Kalendarium

Till kalendariet