International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. Vi verkar för kvalitet och långsiktighet i internationaliseringsarbetet vid Umeå universitet.


Kontakta oss om du har frågor om:

 • Utbytesprogram och internationella samarbeten
 • Utbytesavtal
 • Studentutbyte
 • Erasmusstipendium för studier och praktik utomlands
 • Buddyprogrammet
 • International Housing Office
 • Lärar- och personalutbyte
 • Uppföljning av internationaliseringsarbetet vid universitetet
 • Nordiska centret i Indien
 • Nordiska centret i Kina
 • Rekrytering av internationella masterstudenter
 • Stipendiehantering för internationella masterstudenter
 • Internationell alumnverksamhet
 • Scholars at Risk


Kontaktinformation

International Office
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3 östra flygeln

Tel:  090-786 50 00

För dig som är medarbetare

Du som är medarbetare vid Umeå universitet kan hitta mer information om internationaliseringsarbetet på Aurora:
Internationaliseringsforum

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev - Nytt om internationella relationer?

Skicka ett mejl till sandra.astrom@umu.se

För dig som är student

Läs mer om utlandsstudier påstudent.umu.se